Praca
Post z napisany przez: admin •

Pracownik biurowy/ Księgowa/-y

Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:
– kontrola merytoryczna i bieżąca weryfikacja dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
– przygotowanie dokumentów księgowych do ewidencji,
– ewidencja dokumentacji finansowo – księgowej w systemie księgowym,
– obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS klientów biura,
– prace biurowe.

Wymagania:
– min. 2/3-letnie doświadczenie w księgowości,
– dobra znajomość Ms Excel i MS Word,
– znajomość programu Płatnik,
– dobra znajomość rachunkowości i przepisów podatkowych,
– znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, ZUS oraz prawa pracy,
– samodzielność, dokładność i odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność szybkiego uczenia się i chęć pogłębiania wiedzy,
– dyspozycyjność.

Mile widziane:
– znajomość systemów księgowych oraz kadrowo-płacowych firmy DGCS Biznesmen.

Oferujemy:
– umowę o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy,
– pracę w młodym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mail, pocztą tradycyjną lub składanie osobiście w siedzibie biura.
Nie udzielamy informacji telefonicznie. Po rozpatrzeniu kandydatur kontakt telefoniczny z wybranymi osobami celem przeprowadzenia ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (pliki w formacie PDF) proszę przesyłać na adres e-mail: consulting-proexpert@wp.pl
lub na adres biura:
Biuro Rachunkowe „Consulting-ProExpert” Przemysław Matuszewski, ul. Kamionka 14/1, 87-300 Brodnica

Na dokumentach aplikacyjnych proszę umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych:

„ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (kandydata do pracy):
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych i art. 22 Kodeksu Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisku pracownik biurowy/ księgowa/-y prowadzonej przez Biuro Rachunkowe „Consulting-ProExpert” Przemysław Matuszewski, ul. Kamionka 14/4, 87-300 Brodnica. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że mam prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.” (data i podpis kandydata).