Oferta
Post z napisany przez: admin •

Consulting-ProExpert świadczy usługi księgowe dla wszelkich form działalności gospodarczej dla małych podatników i spółek prawa handlowego. Oferowaną przez nas usługi księgowe staramy się świadczyć na najwyższym poziomie. Nie tylko rozliczamy naszych klientów, ale także udzielamy konsultacji w zakresie prowadzonej rachunkowości.

Prowadzimy pełną obsługę księgowość w następujących zakresach:

1. KARTA PODATKOWA:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej;
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych;
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży;
 • sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE;
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-16A;
 • elektroniczne przekazywanie deklaracji do US i ZUS;
 • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną pliki JPK;
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki;
 • prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych.

2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego;
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych;
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży;
 • sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • rozliczenie podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych PPE;
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-28;
 • elektroniczne przekazywanie deklaracji do US i ZUS;
 • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną pliki JPK;
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki;
 • prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych.

3. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych;
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży;
 • sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE, VAT-27, itp.;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • rozliczenie podatku dochodowego właściciela, PIT-5, PIT-5L:
 • sporządzanie zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L;
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS;
 • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną pliki JPK;
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki;
 • rozliczenie kadrowo-płacowe.

4. PEŁNE KSIEGI RACHUNKOWE/ KSIĘGI HANDLOWE:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych;
 • sprawdzanie zgodności dokumentów źródłowych z ustawą o rachunkowości i ich dekretacja;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży;
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-K, VAT-UE, VAT-27, itp.;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald;
 • sporządzanie sprawozdań rocznych;
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT i PIT;
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS;
 • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną pliki JPK;
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki;
 • rozliczenie kadrowo-płacowe.

5. KADRY I PŁACE:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, a w szczególności umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy;
 • bieżące doradztwo na temat form zatrudnienie, rodzajów umów, treści umów o pracę i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem;
 • pomoc w prowadzeniu ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników;
 • sporządzanie listy płac i odcinków płacowych dla każdego pracownika;
 • sporządzanie karty wynagrodzeń;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika;
 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczna do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, składek pracowników klienta;
 • obliczanie i sporządzanie comiesięcznych i rocznych deklaracji PIT;
 • reprezentowanie klienta przed ZUS;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • bieżąca współpraca z klientem w zakresie objętym umową;