Taksówkarze i rolnicy a JPK_VAT
Post z napisany przez: redaktor •

Taksówkarze rozliczający podatek VAT ryczałtem (składający deklaracje VAT-12) mają również obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). JPK_VAT wysyłają także rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, którzy rozliczają podatek VAT na zasadach ogólnych. Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. należy złożyć do 26 lutego 2018 r.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie z 14 lutego 2018r. podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami o VAT mają również obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i wysyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla celów VAT. JPK_VAT wysyłają również rolnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT, jak i wysyłania plików JPK_VAT nie dotyczy rolników ryczałtowych, którzy podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Pierwszej wysyłki JPK_VAT za styczeń 2018 r. trzeba dokonać
do 26 lutego 2018 r.

Ministerstwo nieustannie w swoich komunikatach poprzez różne środki komunikacji przypomniało,
że szczegóły dotyczące przygotowania oraz wysyłki informacji JPK_VAT znajdują się na stronie jpk.mf.gov.pl w zakładce „Wypełnij i wyślij JPK_VAT” oraz „Pytania i odpowiedzi”.
Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), którzy są opodatkowani w formie ryczałtu, nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym nie muszą prowadzić ewidencji zakupu VAT. Właśnie z uwagi na to, że podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, opodatkowani w formie ryczałtu, nie mają prawa do odliczania podatku naliczonego, składane przez nich skrócone deklaracje obejmują wyłącznie kwotę obrotu ustaloną na podstawie ewidencji prowadzonych za pomocą kas fiskalnych oraz kwotę podatku należnego obliczonego według stawki 4%.