Mamy najnowsze “stanowisko” Ministerstwa Finansów odnośnie “rozporządzenia” z dnia 7 stycznia 2022 r.
Post z napisany przez: redaktor •

Mamy najnowsze “stanowisko” Ministerstwa Finansów odnośnie “rozporządzenia” z dnia 7 stycznia 2022 r.

link: https://lnkd.in/dvJh8c-p

MF stoi twardo na stanowisku, że można stosować tylko rozporządzenie, a zastosowanie ustawy nie będzie prawidłowe.
W skrócie:
✔rozporządzenie jest ważne i należy je stosować, a każdy kto je zastosuje nie poniesie żadnych sankcji
✔ zastosowanie ustawy wbrew rozporządzeniu należy traktować jako działanie na szkodę podatników
✔organy podczas kontroli będą brać pod uwagę przepisy rozporządzenia a nie ustawy.

Nadal uważam, że można stosować ustawę, ale MF ostro straszy odpowiedzialnością (chociaż nie wprost)… Czyli jednak rozporządzenie?

Bardziej szczegółowo, co wynika ze “stanowiska” MF:

➡Rozporządzenie jest w pełni skuteczne i wydane prawidłowo.

➡Niestosowanie rozporządzenia prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów.

➡Ważny interes podatników legł u podstaw decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego.

➡Niestosowanie rozporządzenia przez płatnika będzie oznaczać działanie płatnika (pracodawcy) na szkodę podatników będących m.in. jego pracownikami. W wyniku zaniechania przez płatnika wykonania rozporządzenia podatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości niższej, niż należne.

➡Przepisy rozporządzenia określają moment, w którym może nastąpić pobór zaliczki na podatek. Rozporządzenie wywołuje ten skutek, że termin przewidziany w rozporządzeniu zastępuje termin wynikający z ustawy.

➡Niewykonanie przez płatnika obowiązków podatkowych (z rozporządzenia) oznacza niewykonanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmując decyzję o sposobie wykonywania przepisów, płatnik powinien wziąć pod uwagę nie tylko interes własny, ale również interes podatników, którym w przypadku niestosowania rozporządzenia będzie pobierał podatek w wyższej wysokości, a tym samym pomniejszał należne im wynagrodzenie.

➡Stosowanie przez płatnika rozporządzenia oznacza działanie zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. Płatnik dokonując poboru zaliczki w terminie wskazanych w rozporządzeniu nie naraża się na odpowiedzialność podatkową i karną skarbową.

➡Do kontroli zgodności działania płatników z powszechnie obowiązującym prawem są powołane organy KAS. Organy KAS w ramach podejmowania działań kontrolnych są również obowiązane do stosowania rozporządzenia.

Na koniec standard – nikt się pod dokumentem nie podpisał….