Kolejne zmiany w CEIDG -> VAT-R elektronicznie
Post z napisany przez: redaktor •

Z dniem 9 czerwca br. zaczęły obowiązywać nowe regulacje MF zmieniające przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu przekazywania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2018r. poz. 1106). Zmiany tych przepisów umożliwiają prowadzącym działalność na dołączenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług  VAT (dokładnie druku VAT-R) oraz jego aktualizacji za pośrednictwem CEIDG. Zgłoszenia, o których mowa jako część wniosku o wpis do CEIDG mogą być dokonywane za pośrednictwem profilu zaufanego. Wcześniej zgłoszenie takie było tylko możliwe gdy podatnik posiadał podpis kwalifikowany.